VIDEO: FOLLOW ME ON A 15 HOUR SHIFT AT PEDIATRICS ER

Dear readers,

 

Scroll down to watch the video immediately!

 

 

Long time, no update!
I have been pretty busy lately which is the reason why I didn’t have time to make any new posts.
Anyway, part of being a doctor is having to work on weekends, at evenings or at nights (some specialities are exempt of that but that is a small minority).
Next to our rotations in the hospital which are mostly only during day hours, we also need to be on duty at the ER on weekends, nights and evenings.
For example, recently I was on duty during the weekend at pediatrics which was a shift from 8 o’clock in the morning until 23 o’clock in the evening.
PREEEETTY THOUGH but that is the doctor’s life, right. 😉
The duration of our shifts can vary depending on a few factors.
It is variable from year to year, type of day (weekdays are different for example) and type of department (we don’t do nights at pediatric care).
In last year of medical school we have a lot of 24 hour shifts for example! 😮
I am planning to vlog one of those 24 hour shifts soon, however the emergency department of my hospital doesn’t want me to film anymore which is their personal decision.
That is why I will probably have to get creative to vlog a bit during the breaks! 😉

 

Het is alweer een tijdje geleden dat ik een update heb gepost!
Ik heb het tamelijk druk gehad de laatste tijd en dat is de reden waarom ik niet zoveel tijd had om nieuwe blogberichtjes te maken.
Een deel van het dokter zijn is het feit dat je soms moet werken in het weekend, in de avond en/of in de nacht (sommige specialisaties hebben dit niet maar dit is maar een kleine minderheid).
Ik was bijvoorbeeld van wacht tijdens het weekend op spoed van pediatrie met een shift dat duurde van 8 u s’ochtends tot 23 u in de avond.
Het is soms BEEEEST WEL ZWAAR maar dat is het leven van een dokter, toch? 😉
De lengte van de shifts variëren afhankelijk van een aantal factoren.
Het hangt af van in welk jaar geneeskunde je zit, type dag (weekdagen zijn natuurlijk anders) en type afdeling (we hebben geen nachtshiften op pediatric care).
We moeten bijvoorbeeld in het laatste jaar geneeskunde vaak shiften doen van 24 uur lang! 😮
Ik ben van plan om één van die 24 uur shiften te vloggen, maar ik moet wel zeggen dat de afdeling spoed niet erg graag wil dat ik vlog dus daarom zal ik waarschijnlijk enkel tijdens pauzes, voor mijn shift en na mijn shift kunnen vloggen.
Ik zal dus een beetje creatief moeten worden!

The waiting room of pediatrics ER.

 

 

We can be on duty in 3 different departments at ER: pediatric care, urgent care and trauma care.
Obviously there are also other departments at ER but as students we only have to be at these 3 previous departments.
My favorite department at ER is pediatric care because I like to work with children occasionally!
I am not aspiring any career in pediatrics for sure but once in a while it can be nice.
I also like trauma care because it is a bit more related to surgery (even though it is mainly orthopedics and again, I am not aspiring a career in this but I am very interested in surgery itself!) and then I have the opportunity to improve my stitching skills which is a good exercise when I decide to get further into surgery.
Urgent care I like the least, it is almost all the adult patients that don’t come with a specific type of trauma and there is a lot of internal medicine involved. 

 

We kunnen van wacht zijn op 3 verschillende afdelingen op spoed: pediatric care, urgent care en trauma care.
Er zijn ook nog andere afdelingen op spoed maar als studenten moeten wij enkel op de 3 voorgaande afdelingen staan.
Mijn favoriete afdeling op spoed is pediatric care omdat ik af en toe wel graag met kinderen werk!
Ik heb zeker niet de ambitie om voor een carrière in pediatrie te gaan trouwens maar voor af en toe is het wel leuk.
Ik vind trauma care ook wel leuk (de afdeling waar mensen met bv. gebroken benen, snijaccidenten,… gaan) omdat het iets meer gerelateerd is aan chirurgie.
Ik heb dan de kans om mijn hechting skills te oefenen wat toch wel belangrijk is als ik in de richting chirurgie zou verder willen gaan.
Urgent care is hetgene wat ik het minst graag doe. Daar komen alle volwassen patiënten met vanalle type klachten… Het is een beetje algemener en over het algemeen ben ik wat minder voor algemene geneeskunde!

 

 

So back to the weekend shift at pediatrics!
You can watch the video below to follow my day…
Important to note is the fact that this video was recorded in april 2021 AND I have decided that I really need to work on a better video quality.
Enjoy!

Dus terug naar de weekend shift op pediatrie spoed!
Je kan mijn video hieronder bekijken om mijn dag te volgen…
Ook belangrijk om te weten is dat deze video een aantal maanden terug is opgenomen (in april 2021) EN ik heb besloten dat ik dringend moet werken aan een betere beeldkwaliteit.
Maar goed, dat zijn zorgen voor later!
Enjoy!

 

VIDEO: (English subtitles available if you turn them on!)

 

 

 

You Might Also Like